Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini autocarsvinolas.com pertanyen a AUTOCARES VIÑOLAS SL, amb domicili a la Plaça Catalunya, 5 de Roses (CP 17480), telèfon i fax +34 972 25 66 17, correu electrònic info@autocarsvinolas.com i NIF B17313651.

Drets de propietat intel·lectual i industrial


La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de AUTOCARES VIÑOLAS SL o de terceres persones amb qui AUTOCARES VIÑOLAS SL ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. AUTOCARES VIÑOLAS SL difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i serveis. AUTOCARES VIÑOLAS SL adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de AUTOCARES VIÑOLAS SL.

Responsabilitat sobre els continguts


L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. AUTOCARES VIÑOLAS SL no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a autocarsvinolas.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. AUTOCARES VIÑOLAS SL no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

AUTOCARES VIÑOLAS SL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. AUTOCARES VIÑOLAS SL no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per AUTOCARES VIÑOLAS SL

Protecció de dades

 

S´informa als titulars que les dades de caràcter personal facilitades formaran part d'un fitxer automatitzat del que és responsable: AUTOCARES VIÑOLAS, SL.


Al mateix temps, l'informem de la seva Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de manera que els citats titulars determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a AUTOCARES VIÑOLAS, SL les dades personals que se li puguin sol·licitar o que es puguin obtenir com a conseqüència dels serveis oferts.


Al complimentar aquest formulari de dades de caràcter personal, el titular dona el seu consentiment exprés per que AUTOCARES VIÑOLAS, SL realitzi tractament de les seves dades personals en conformitat amb allò que a continuació s'exposa.

 


AUTOCARES VIÑOLAS, SL l'informa que ha adoptat les mesures de seguretat legalment requerides per protegir les seves dades de caràcter personal i per allò ha disposat els mitjans tècnics al seu abast per tal d'evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i la subtracció de les dades.


Autorització per enllaçar amb autocarsvinolas.com

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta plana web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.